[Events] Cóisir na Nollag - Comhluadar Luimnigh

Ciara.Considine Ciara.Considine at staffmail.ul.ie
Thu Dec 3 10:55:26 GMT 2009


Notice of Irish language event

 

 

Bunaíodh Comhluadar i 1993 chun tacaíocht agus treoir a thabhairt do thuismitheoirí ar mian leo Gaeilge a labhairt lena gcuid páistí.

Comhluadar was founded in 1993 to support parents who want to speak Irish with their children.

www.comhluadar.ie <http://www.comhluadar.ie/> 

 

               Craobh Comhluadar anois i Luimneach!                                            

 

Tá grúpa tuismitheoirí atá ag tógáil paistí le Gaeilge ag teacht le chéile anois i Luimneach. Má tá Gaeilge in úsáid agat sa bhaile le do pháistí, tar chuig an cóisir Nollaig agus cur aithne ar tuistí eile atá á dhéanamh.

 

 <http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2207795/2/istockphoto_2207795-santa-hat.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-photo-2207795-santa-hat.php&usg=__q2w4tnAvuK_jFepXWoTQqq7Zhzc=&h=253&w=380&sz=20&hl=en&start=16&tbnid=xb2u7s-VtLQRcM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dsanta%2Bhat%26hl%3Den> 

Cóisir na Nollag

Satharn 5 Nollaig 2009 

2.00 - 5.00i.n.

 

An Chistin

18 Sráid Thomáis

Luimneach 

 

Le cuairt speisialta ó Dhaidí Na Nollag!

 

 

RSVP: 01-6715116 nó imeacht at comhluadar.ie

 

 

Ciara Considine

Oifigeach Margaíochta / Riarthóir Feidhmiúcháin

 

seoladh : Aonad na Gaeilge (LC0-014), Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir & na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh

guthán : 061 234754

ríomhphost : ciara.considine at ul.ie <mailto:ciara.considine at ul.ie> 

P Smaoinigh ar an timpeallacht sula socraíonn tú an ríomhphost seo a phriontáil.

 

Aonad na Gaeilge -ag tacú le pobal na teanga

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091203/c9cc6a69/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 7151 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091203/c9cc6a69/attachment.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 1695 bytes
Desc: image002.jpg
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091203/c9cc6a69/attachment.jpeg 


More information about the Events mailing list