[Events] Maidin Chaife (Reminder: Irish language coffee morning)

Ciara.Considine Ciara.Considine at staffmail.ul.ie
Fri Dec 11 10:06:25 GMT 2009


Reminder: Irish language coffee morning

 

 

Maidin Chaife na Nollag

	
	 	 
 

 

 

 

 


AR MAIDIN

 

Píoga Mionra & Beannachtaí na Nollag do chách !

 

Tae & Caife €1 !

 

SEOMRA NA GAEILGE LCO-016

ÁRAS NA dTEANGACHA 

 

DÉ hAOINE 11 NOLLAIG

10:30-11:30

 

Nollaig Shona!       -       Happy Christmas!

 

 

Ciara Considine

Oifigeach Margaíochta / Riarthóir Feidhmiúcháin

 

seoladh : Aonad na Gaeilge (LC0-014), Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir & na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh

guthán : 061 234754

ríomhphost : ciara.considine at ul.ie <mailto:ciara.considine at ul.ie>  

P Smaoinigh ar an timpeallacht sula socraíonn tú an ríomhphost seo a phriontáil.

 

Aonad na Gaeilge -ag tacú le pobal na teanga

<http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecolo.org/z_greetings/ChristmasBells.jpg&imgrefurl=http://www.blackvoices.com/boards/news-and-sports/bvcaucus/bv-caucus/-/25359/1&usg=__kiYVoQNlC82RtpdJO3e-L_JXXnk=&h=300&w=401&sz=34&hl=en&start=51&tbnid=GABWHRTUc_4oNM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dchristmas%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36> 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091211/043e23a8/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 19740 bytes
Desc: image001.png
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091211/043e23a8/attachment-0001.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2473 bytes
Desc: image002.gif
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091211/043e23a8/attachment-0001.gif 


More information about the Events mailing list