[Events] Dean's Office Faculty of AHSS closure

Ann.Ryan Ann.Ryan at staffmail.ul.ie
Thu Dec 17 10:08:36 GMT 2009


The Dean's Office, Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences will remain closed today from 11h00 to 14h30 due to bereavement.

 

 

 

 

Áine Ní Riain/Ann Ryan

Cúntoir Pearsanta don Déan/PA to the Dean

Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisealta

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

Ollscoil Luimnigh/University of Limerick

Guthán/Tel: 353-61-202286

Folíne/Ext: 2286

Facs/Fax: 353-61-338170

R-phost/E-mail:ann.ryan at ul.ie

Suíomh Gréasáin/Website: <http://www.humanities.ul.ie> 

www.artsoc.ul.ie <http://www.artsoc.ul.ie/> 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091217/7a772054/attachment-0001.htm 


More information about the Events mailing list