[Events] Maidin Chaife AR MAIDIN!

Ciara.Considine Ciara.Considine at staffmail.ul.ie
Wed Nov 11 09:15:30 GMT 2009


Notice of Irish language coffee morning

 

                                                          AR MAIDIN!

 

 

	
	 	 
 

 

 

 

 


CAINT & CAIFE

 

SEOMRA NA GAEILGE LCO-016

ÁRAS NA dTEANGACHA 

 

TAE/CAIFE €1

 

DÉ CÉADAOIN 11 SAMHAIN

10:30-11:30

 

 

Ciara Considine

Oifigeach Margaíochta / Riarthóir Feidhmiúcháin

 

seoladh : Aonad na Gaeilge (LC0-014), Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir & na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh

guthán : 061 234754

ríomhphost : ciara.considine at ul.ie <mailto:ciara.considine at ul.ie> 

P Smaoinigh ar an timpeallacht sula socraíonn tú an ríomhphost seo a phriontáil.

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091111/0039a0ba/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 1499 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091111/0039a0ba/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/x-ms-wmz
Size: 2870 bytes
Desc: image002.wmz
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091111/0039a0ba/attachment-0001.wmz 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 666 bytes
Desc: image003.gif
Url : http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20091111/0039a0ba/attachment-0003.gif 


More information about the Events mailing list