[Events] Beimid ag rith! Notice of Irish Language training sessions @ UL Arena

Ciara.Considine Ciara.Considine at staffmail.ul.ie
Fri Feb 12 09:37:36 GMT 2010


  

 

Ar rith don Ghaeilge - do Rith 2010 <http://www.rith.ie/>  !!

 

Aonad na Gaeilge, UL team up with University Arena Campus Run in preparation for major Seachtain na Gaeilge event "Rith 2010"

 

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil sé ar intinn againn ag Aonad na Gaeilge grúpa traenála trí Ghaeilge a bhunú mar chuid den togra "Campus Run" ag Airéana na hOllscoile.

 

Is ag díriú ar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge, "Rith 2010" a bheidh baill an ghrúpa nua seo. Tá gach eolas faoin Ollrith ag www.rith.ie <http://www.rith.ie/> 

 

Tá súil againn go leanfaidh rannpháirtithe orthu i mbun traenála don Great Limerick Run <http://www.greatlimerickrun.com/>  i mBealtaine ansin. 

 

Bíonn teacht le chéile ag an ngrúpa "Campus Run" gach Luan agus Céadaoin @ 1-2 san Airéana. Ba mhaith linn pobal na Gaeilge a mhealladh chuig seisiún na Céadaoine ach go háirithe.

 

An chéad seisiún: Céadaoin 17 Feabhra @ 13:00

 

Cuirfear fáilte roimh gach leibhéal teanga agus aclaíochta! Déan teagmháil liom ciara.considine at ul.ie   chun áirithint a dhéanamh.

 

Ciara Considine

Oifigeach Margaíochta / Riarthóir Feidhmiúcháin

 

seoladh : Aonad na Gaeilge (LC0-014), Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir & na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh

guthán : 061 234754

ríomhphost : ciara.considine at ul.ie <mailto:ciara.considine at ul.ie>  

idirlíon : www.ul.ie/aonadnagaeilge <http://www.ul.ie/aonadnagaeilge>  

P Smaoinigh ar an timpeallacht sula socraíonn tú an ríomhphost seo a phriontáil.

<http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecolo.org/z_greetings/ChristmasBells.jpg&imgrefurl=http://www.blackvoices.com/boards/news-and-sports/bvcaucus/bv-caucus/-/25359/1&usg=__kiYVoQNlC82RtpdJO3e-L_JXXnk=&h=300&w=401&sz=34&hl=en&start=51&tbnid=GABWHRTUc_4oNM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dchristmas%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36> 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100212/cd56a22b/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 798 bytes
Desc: image001.gif
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100212/cd56a22b/attachment.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2374 bytes
Desc: image002.gif
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100212/cd56a22b/attachment-0001.gif>


More information about the Events mailing list