[Events] Cuairteoir: Dán na Briotáinise / Guest seminar: Sociolinguistics of Breton

Tadhg.O hIfearnain Tadhg.OhIfearnain at staffmail.ul.ie
Tue Feb 16 10:38:07 GMT 2010


Stefan Moal
Skol Veur Roazhon 2 / Université de Rennes 2 
 
Breton : unity, diversity, sustainability of the only continental Celtic language
 
Dé Céadaoin 17 Feabhra / Wednesday 17 February
12.00
KBG15
 
Tá Stefan Moal ina léachtóir le Briotáinis in Ollscoil Roazhon (UHB - Rennes 2). Is sochtheangeolaí é a bhfuil na meáin Bhriotáinise agus cúrsaí oideachais ina sainréimeanna taighde aige. 
 
Stefan Moal lectures in Breton at the University of Rennes. He is a sociolinguist, specialising in Breton media and language in education.
 
 
 
-------------------------------------------------------------
Tadhg Ó hIfearnáin
Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir agus na Cumarsáide
Ollscoil Luimnigh
Luimneach
IRL
 
guthán: +353 61 202797
facs: +353 61 202556
tadhg.ohifearnain at ul.ie <mailto:tadhg.ohifearnain at ul.ie> 
http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain-2 <http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain-2> 
 
Tadhg Ó hIfearnáin
School of Languages, Literature, Culture and Communication
University of Limerick
Limerick
Ireland
 
tel: +353 61 202797
fax: +353 61 202556
tadhg.ohifearnain at ul.ie <mailto:tadhg.ohifearnain at ul.ie> 
http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain <http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain>  
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100216/65c07c65/attachment-0001.htm>


More information about the Events mailing list