[Events] Notice of Irish language seminar series: An Seimineár Béaloidis agus Litríochta:Clár an Earraigh 2010

Ciara.Considine Ciara.Considine at staffmail.ul.ie
Tue Feb 16 16:34:59 GMT 2010


Notice of Irish language folklore & literature seminar series: Spring 2010

 

 

 

 

Is áthas le Rannóg na Gaeilge agus le hAonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh

 

An Seimineár Béaloidis agus Litríochta

Sraith 1

a fhógairt do Sheimeastar an Earraigh 2010

i Seomra na Gaeilge LC0-016

Áras na dTeangacha

 

Dé hAoine 5 Feabhra @ 13.00

Aoichainteoir: An Dr. Liam Ó Dochartaigh

 

''Taighde sa Bhéaloideas & sa Litríocht'

 

 

Dé hAoine 4 Márta @ 13.00

Aoichainteoir: Billy MagFhloinn 

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, UCD/ Rannóg na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh

 

"Traidisiúin Bhéaloidis ar Oíche Fhéil' Mártain"

 

Dé hAoine 26 Márta @ 13.00

Síle de Cléir 

Ollscoil Luimnigh

 

"Deasghnátha i gcomhthéacs cathrach: Luimneach 1925-1960"

 

 

Dé hAoine 16 Aibreán 2010 @ 13.00

Aoichainteoir: An Dr. Lillis Ó Laoire 

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Comhalta Sinsearach Taighde, CTDES/IRCHSS, 2009-2010

 

"Seosamh Ó hÉanaí agus Cearbhall Ó Dálaigh: Cleasa an Chrosáin san Oileán Úr."

 

Fáilte roimh chách!

 

 

Ciara Considine

Oifigeach Margaíochta / Riarthóir Feidhmiúcháin

 

seoladh : Aonad na Gaeilge (LC0-014), Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir & na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh

guthán : 061 234754

ríomhphost : ciara.considine at ul.ie <mailto:ciara.considine at ul.ie>  

idirlíon : www.ul.ie/aonadnagaeilge <http://www.ul.ie/aonadnagaeilge>  

P Smaoinigh ar an timpeallacht sula socraíonn tú an ríomhphost seo a phriontáil.

<http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecolo.org/z_greetings/ChristmasBells.jpg&imgrefurl=http://www.blackvoices.com/boards/news-and-sports/bvcaucus/bv-caucus/-/25359/1&usg=__kiYVoQNlC82RtpdJO3e-L_JXXnk=&h=300&w=401&sz=34&hl=en&start=51&tbnid=GABWHRTUc_4oNM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dchristmas%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36> 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100216/98664826/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2550 bytes
Desc: image002.gif
URL: <http://lists.skynet.ie/pipermail/events/attachments/20100216/98664826/attachment-0001.gif>


More information about the Events mailing list