<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16939" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009>Tá áthas ar Rannóg na Gaeilge, Scoil na 
dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir agus na Cumarsáide cuireadh a thabhairt 
duit freastal ar chaint de chuid&nbsp;Yn Greinneyder, Adrian 
Cain&nbsp;(oifigeach forbartha Ghaeilge Mhanann) dar teideal:</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><FONT color=#800000><EM>Rannóg na Gaeilge 
<FONT size=2>[The Irish Section]</FONT>,&nbsp;&nbsp;School of Languages, 
Literature, Culture and Communication is delighted to invite you to attend a 
talk by Adrian Cain, Yn Greinneyder (the national Manx language devlopment 
officer) entitled:</EM></FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009></SPAN>&nbsp;</DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><FONT color=#000080><STRONG>Manx Gaelic - 
definitely not dead!</STRONG>&nbsp;</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><STRONG><FONT color=#000080>16 
Samhain/November 2009</FONT></STRONG></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><STRONG><FONT color=#000080>Am/Time: 
11.00</FONT></STRONG></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><STRONG><FONT color=#000080>Ionad/Place: 
S117</FONT></STRONG></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><STRONG><FONT 
color=#800000></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009>Más maith leat cuid den teanga a bhlas, 
beidh rang uair an chloig ar siúl i Seomra na Gaeilge, Áras na dTeangacha ag 
13.00 an la céanna. Tabhair leat do chuid ceapairí más maith leat! Nil an oiread 
sin spáis sa seomra agus an té ar mhaith leis freastal ar an rang, abradh sé 
liom go luath é.</SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=125171410-05112009><FONT color=#800000><EM>If you would like to 
learn a little Manx, Adrian will also be conducting a one hour class at 13.00 in 
Seomra na Gaeilge in the Languages Building on the same day. Bring along your 
lunch. The room is quite small, so please let me know soon if your would like to 
attend.</EM></FONT></SPAN></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left>
<DIV align=left>
<DIV align=left><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT 
size=2>-------------------------------------------------------------</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Tadhg Ó hIfearnáin</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Scoil na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir 
agus na Cumarsáide</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Ollscoil Luimnigh</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Luimneach</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>IRL</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>guthán: +353 61 202797</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>facs: +353 61 202556</FONT></DIV>
<DIV align=left><A title=mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie 
href="mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie"><FONT title=mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie 
size=2>tadhg.ohifearnain@ul.ie</FONT></A></DIV>
<DIV align=left><A href="http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain-2"><FONT 
color=#0000ff size=2>http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain-2</FONT></A></DIV>
<DIV align=left>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Tadhg Ó hIfearnáin</FONT></DIV>
<DIV align=left>
<DIV align=left><FONT size=2>School of Languages, Literature, Culture and 
Communication</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>University of Limerick</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Limerick</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>Ireland</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>tel: +353 61 202797</FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2>fax: +353 61 202556</FONT></DIV>
<DIV align=left><A title=mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie 
href="mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie"><FONT title=mailto:tadhg.ohifearnain@ul.ie 
size=2>tadhg.ohifearnain@ul.ie</FONT></A></DIV>
<DIV align=left><A title=http://www.ul.ie/~lcs/tadhg-o-hifearnain 
href="http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain"><FONT 
title=http://www.ul.ie/~lcs/tadhg-o-hifearnain color=#0000ff 
size=2>http://www.ul.ie/llcc/tadhg-o-hifearnain</FONT></A>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>